goupaudit logo

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb GoAudit společností GoUP, s r.o.

Všeobecná ustanovení

Provozovatel služby GoAudit, společnost GoUP, s r.o. se sídlem Kominárska 5, 831 04 Bratislava, dále jen Provozovatel, zajišťuje provoz systému určeného k hodnocení ziskovosti v poměru s náklady, dále k hodnocení chyb zvyšujících přímé peněžní náklady na provoz (dále jen Výkon) stávajících Google Adwords kampaní (dále jen GoAudit) za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Charakteristika služby

GoAudit je automatizovaný online systém v reálném čase vyhodnocující parametry získané z Adwords účtu přihlášeného uživatele. Získané údaje zpracovává a bezprostředně zobrazuje uživateli ve formě grafického výstupu na obrazovce. Současně vytváří dočasný odkaz s kódovanou URL adresou pro zobrazení výsledků GoAuditu. GoAudit vyhodnocuje základní charakteristiky jako je cena za proklik, cena za konverzi a podobně, a na základě vyhodnocení určuje závěry, které by měly uživateli pomoci zvýšit výkon Adwords kampaní.

GoAudit vyhodnocuje jen ty parametry Adwords účtu, které podle Provozovatele přímo ovlivňují Výkon účtu.

Cena služby GoAudit

Služba GoAudit je bezplatná. Provozovatel za její používání neúčtuje žádné poplatky.

Shromažďování a ochrana získaných údajů

Připojení k Adwords účtu probíhá ověřeným přihlašovacím systémem Google (API), ke kterému nemá Provozovatel přístup. Provozovatel tedy nepřichází do styku s přihlašovacími údaji uživatele a to ani e-mailovou adresou, ani heslem. Uživatel v tomto procesu schvaluje kdykoli vypověditelný přístup typu MCC (My Client Center) GoAuditu (api@goup.sk) k účtu uživatele. O udělení přístupu k účtu je uživatel informován e-mailem od společnosti Google i s postupem k jeho zrušení.

Systém GoAudit dále pro účely hodnocení shromažďuje údaje získané ze systému Adwords, které mohou obsahovat i (ale nejen):

Veškeré údaje získané z Adwords účtu podléhají ochraně obchodních informací provozovatelem. Provozovatel se zavazuje chránit veškeré údaje uživatele před třetími osobami a současně anonymizovat všechny získané informace 7 dní po posledním auditu. Pod anonymizováním se rozumí zrušení jakéhokoliv přístupu ke konkrétnímu auditu. Provozovatel má právo využít získaná data na anonymní statistiky svého systému a to jen v takové podobě, aby nebylo možné zpětně identifikovat uživatele, kterému daná data patří.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Uživatel (uživatel služby GoAudit) zaškrtnutím příslušného pole "Souhlasím s podmínkami služby" uděluje společnosti Provozovatele souhlas v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Provozovatele, a to konkrétně: zasílání produktové nabídky, nabídky služeb, newsletterů, informací o článcích, výhodách a akcích, dále i zasílání adresných newsletterů obsahujících individuální nabídky, a to emailem.

Systém GoAudit trvale shromažďuje tyto osobní údaje uživatele:

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje uživatele před třetími osobami a tímto se zavazuje neumožnit třetím osobám přístup k osobním údajům uživatele.

Zbavení odpovědnosti

Systém GoAudit ani jeho provozovatel nenesou zodpovědnost za případné škody způsobené činností systému nebo aplikací jeho výsledků.